Szkoda Całkowita

Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często zaliczają szkodę na pojeździe, jako szkodę całkowitą. Dotyczy to szczególnie starszych samochodów, których naprawa niekiedy staje się nieopłacalna. Niestety, nie zawsze decyzja o uznaniu szkody całkowitej jest zgodna z prawem i ze stanem faktycznym. Dowiedz się, kiedy ubezpieczyciel nie ma prawa uznawać szkody jako całkowitej i jak odwołać się od takiej decyzji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O SZKODZIE CAŁKOWITEJ

szkoda całkowita odwołanie

Kiedy zachodzi szkoda całkowita?

Ubezpieczyciel może zakwalifikować szkodę jako całkowitą, jeżeli koszt naprawy pojazdu do stanu użyteczności sprzed zdarzenia będzię wyższy, niż jego wartość rynkowa. Ten fakt ubezpieczyciel musi uzasadnić poprzez zapis w kosztorysie, uwzględniając przy tym realne ceny części i stawki roboczogodzin. Jednocześnie wartość rynkowa pojazdu nie może być zaniżona.

ikona

Ceny części

W przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu będą spore, a koszt naprawy pojazdu będzie bliski jego rynkowej wartości sprzed zdarzenia – ubezpieczyciel będzie dążył do zawyżania cen części w kosztorysie tak, aby sztucznie podnieść koszt naprawy pojazdu. Zamiast więc stosować tańsze części zamienne, zakłady ubezpieczeń proponują naprawę z wykorzystaniem droższych części oryginalnych.

ikona

Wartość rynkowa pojazdu

W przeciwieństwie do kosztów naprawy, które ubezpieczyciel może zawyżać, wartość rynkowa pojazdu będzie przez niego zaniżana. Jest to drugi czynnik, który przyczynia się do sztucznego zaniżenia wskażnika opłacalności naprawy pojazdu. Bardzo często nie uwzględniane jest dodatkowe wyposażenie w pojeździe, takie jak np. instalacja gazowa.

ikona

Stawka roboczogodziny

Kosztorys naprawy zawiera również wycenę samej usługi naprawy przez warsztat. Niestety, mogą zostać one zawyżone w porównaniu do cen na lokalnym rynku. Jest to najprostszy sposób, aby uzyskać wyższy, łączny koszt naprawy pojazdu, a tym samym zaistniała szkoda całkowita.

JAK WALCZYĆ Z UBEZPIECZYCIELEM?

szkoda całkowita odwołanie

Czy jest możliwy odkup szkody całkowitej?

Przeszukując Internet można trafić na firmy, które zajmują się odkupem szkód komunikacyjnych. Polega to na tym, że poszkodowany właściciel pojazdu sprzedaje szkodę w pojeździe i uzyskuje dzięki temu dodatkowe pieniądze. Bardzo często zdarza się, że kosztorys naprawy samochodu jest zaniżony, a więc ubezpieczyciel wypłacił zbyt niską kwotę odszkodowania. Firma, która odkupi szkodę, może starać się o dodatkowe pieniądze od zakładu ubezpieczeń. Zarabia na siebie w ten sposób, że od uzyskanej dopłaty, pobiera okresloną kwotę prowizji.

Problem pojawia się, jeżeli zaszła szkoda całkowita. Dużo trudniej wtedy uzasadnić przed ubezpieczycielem konieczność dopłaty do odszkodowania. Zazwyczaj więc aby podjąć się takiej sprawy, wartość pojazdu sprzed zdarzenia powinna wynosić conajmniej kilkanaście lub parędziesiąt tysięcy złotych. Każda firma skupująca szkody zdaje sobię sprawę z ryzyka po zakupie takiej szkody, dlatego nie można tu mówić o konkretnych minimalnych stawkach, poniżej których firma nie zdecyduje się na odkup.

ikona

Kto może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Osoby poszkodowane mają tak na prawdę 3 możliwe drogi do wyboru. Mogą po pierwsze działać osobiście, czyli sporządzać pisma odwołujące, monitorować postęp sprawy oraz stosownie argumentować swoje racje przed ubezpieczycielem lub w sądzie.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego. Jego wsparcie polega na tym, że może bezpłatnie przeanalizować całą sprawę pod kątem prawnym i wydać bezstronną opinię, która może zostać wykorzystana jako kolejny argument przeciwko ubezpieczycielowi.

Trzecim rozwiązaniem jest zlecenie prowadzenia sprawy specjalnej kancelarii odszkodowawczej. Największym i tak na prawdę jedynym minusem tego rozwiązania jest konieczność zapłaty za usługę – najczęściej w formie prowizji. A więc po wygranej sprawie, kancelaria przelewa na konto poszkodowanego wywalczone odszkodowanie, pomniejszone o wcześniej ustaloną z klientem kwotę prowizji.